Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата политика за поверителност урежда изчерпателно отношенията между „Марфил Бийч“ ЕООД и всеки Клиент, ползващ услугите предлагани от дружеството чрез сайта laskara.bg

 • „Марфил Бийч“ ЕООД – със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Софииски герой 3, вх Б ет. 7 ап. 34 ЕИК: 202550386;
 • bg – електронен магазин, собственост на „Марфил Бийч“ ЕООД посредством, който клиентите имат възможност да извършват Поръчки, достъпен на https://laskara.bg/;
 • bg – електронен магазин, собственост на „Марфил Бийч“ ЕООД посредством, който клиентите имат възможност да извършват Поръчки, достъпен на https://laskara.bg/;
 • Клиент – всяко лице, навършило 18 г. (или непълнолетно лице, в случай че са изпълнени предвидените в Общите условия правила), ползващо услугите на bg;
 • Поръчка – заявка за закупуване на предлаганите през bg стоки (храни, напитки и др.)
 • Лична информация – всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Под пряко идентифициране следва да се разбира всяко установяване на самоличността на Клиента, чрез предоставени от него уникални идентификатори като ЕГН, ЛНЧ и др. Под непряко идентифициране следва да се разбира номерът на мобилния телефон на клиента. В такъв случай, за идентифициране ще бъде необходимо предоставяне на три имена.

„Марфил Бийч“ ЕООД действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин laskara.bg по повод приемане и изпълнение на поръчки. С настоящата политика за поверителност „Марфил Бийч“ ЕООД декларира, че прилага всички установени със закон или друг нормативен акт, технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

„Марфил Бийч“ ЕООД събира лични данни, които клиентите предоставят при регистрация или при извършване на поръчка през сайта laskara.bg. Тази информация може да включва име, e-mail адрес, телефонен номер, адрес на доставка, история на поръчките, както и всички други изрично посочени в електронните форми за регистрация или поръчка данни.

„Марфил Бийч“ ЕООД  събира  лични данни за да представи ефективен достъп до услугите предлагани чрез laskara.bg, в това число за реализиране на поръчките на клиентите, за статистически нужди, както и за цялостно подобряване на качеството на предлаганите услуги „Марфил Бийч“ ЕООД  се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предлагане и предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. „Марфил Бийч“ ЕООД  не използва личните данни на своите клиенти за цели, различни от посочените.

„Марфил Бийч“ ЕООД  приема вътрешни правила и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

 1. Информация, която клиента предоставя доброволно:
 • Информация, попълвана във формата за регистрация/поръчка, чрез която клиентът регистрира клиентски профил или извършва поръчка в laskara.bg, чрез която можем да идентифицираме потребителят, да се свържем с него, както и да го уведомим при актуализация на общите условия и политиката за поверителност.
 • Информация за транзакциите, когато Клиентът използва заплащане чрез дебитна/кредитна карта. Моля имайте в предвид, че „Марфил Бийч“ ЕООД не съхранява информация за кредитните/дебитните карти на своите клиенти. Информацията се използва с цел комуникация с клиента, отговаряне на заявки и въпроси за поръчките, разрешаване на евентуално възникнали проблеми, за извършване на анализи и проучвания с цел подобряване на услугите.
 • Информация относно маркетингови предпочитания. „Марфил Бийч“ ЕООД съхранява такъв тип информация с цел да отговори на запитвания на клиенти, за публикуване на отзиви, за извършване на анализи и проучвания за подобряване и развитие на услугите.
 • Информация събирана чрез Бисквитки. За повече информация, погледнете раздел 5.
 1. Информация, която „Марфил Бийч“ ЕООД обработва:
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане, населено място, адрес при попълване на различните форми, поместени в laskara.bg;
 • При плащане с банкова карта – данни за статус на транзакцията (успешна/неуспешна);
 • Информация за Вашите поръчки;
 • Технически данни, които се изпращат до „Марфил Бийч“ ЕООД, когато Клиентът използва уеб-страницата, включваща информация за устройството, което използваме;

 

 1. Обработка на личните данни

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с личните данни на Клиента. „Марфил Бийч“ ЕООД, обработва лични данни на правно основание, различно за всеки един конкретен случай.

Основното основание поради което „Марфил Бийч“ ЕООД, събира личните данни на Клиентите си е с цел изпълнение на предоставените чрез laskara.bg услуги. Също така, „Марфил Бийч“ ЕООД събира и обработва лични данни когато изпълнява свое задължение предвидено в закон.

„Марфил Бийч“ ЕООД, събира лични данни след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Клиента, за целите на обработването, което може да бъде направено с отбелязване на съответната отметка при ползване на сайта laskara.bg, при попълване на формуляри за регистрация/поръчка, чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от бисквитки (cookies) операционна система и тип браузър. Всеки клиент може да оттегли своето съгласие, след като се свърже с „Марфил Бийч“ ЕООД, чрез предвидената в секция Контакти информация.

„Марфил Бийч“ ЕООД, не споделя личните данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

 • Когато това е необходимо за оперирането на laskara.bg, или при предоставянето на услугите, например във връзка с използването на хостинг услуги или IT поддръжка на системите, както и за предоставяне на заявена от клиент услуга, като във всички посочени случаи „Марфил Бийч“ ЕООД, се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни услуги за защита на личните данни на клиентите;
 • За защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;
 • Когато „Марфил Бийч“ ЕООД има задължение по закон да разкрие тези лични данни;

„Марфил Бийч“ ЕООД съхранява и обработва личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, като се стреми да запази лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.

 1. Достъп до лични данни, промяна на лични данни

Всеки клиент има право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности, Клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Клиентът може да поиска в писмен вид изтриване на своите лични данни. В този случай „Марфил Бийч“ ЕООД, няма да има необходимата минимална информация за предоставяне на предлаганите чрез laskara.bg услуги и клиентският профил на съответния клиент (в случай, че има такъв) ще бъде изтрит.

Всеки Клиент:

 • Има право на достъп до личните данни, които „Марфил Бийч“ ЕООД, обработва за него и да получи копие от тях;
 • Правото да поиска от „Марфил Бийч“ ЕООД, да коригира личните данни в случай на установени неточности или при необходимост от актуализация.
 • Правото да иска блокиране на личните данни, които „Марфил Бийч“ ЕООД събира за него;
 • Правото да иска ограничаване на обработката на лични данни;
 • Правото да иска заличаване или изтриване на личните данни;
 • Правото да оттегли по всяко време своето съгласие, неговите лични данни да бъдат обработвани;
 • Правото да отправя жалби или молби за защита на правата си пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

 

 1. Бисквитки (cookies)

Laskara.bg използва бисквитки, и с посещението на сайта всеки Клиент дава своето съгласие за използването на бисквитки по начина и за целите описани по-долу. В случай че получетата чрез бисквитки информация съдържа лични данни, тя ще бъде обработвана съобразно настоящата Политика за поверителност.

Бисквитките представляват малки текстови файлове с данни, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.

Информацията събирана чрез бисквитки се използва от „Марфил Бийч“ ЕООД за следните цели:

 • за идентифициране на Клиент;
 • за запомняне на променени от Клиента настройки;
 • за предоставяне на определени функционалности, например „кошница“ с текущата незавършена поръчка;
 • за подобряване на общия изглед на laskara.bg

Всеки клиент може да контролира и/или изтрива бисквитките когато пожелае. За повече  информация може да посетите https://www.aboutcookies.org/

 1. Промени в политиката за поверителност

При необходимост „Марфил Бийч“ ЕООД има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата Политика за поверителност. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата Политика за поверителност, „Марфил Бийч“ ЕООД уведомява своите клиенти. В случай че в двуседмичен срок Клиентите заявят с изрично писмено съобщение до „Марфил Бийч“ ЕООД, че не приемат измененията и/или допълненията в Политиката за поверителност, „Марфил Бийч“ ЕООД ще преустанови обработването на съответните лични данни.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той е запознат с измененията и/или допълненията и ги приема.

 1. Решаване на спорове

За неуредените в настоящата Политика за поверителност приложения се прилагат общите разпоредби на българското законодателство. В случай на неудовлетвореност от предлаганите от laskara.bg услуги, „Марфил Бийч“ ЕООД  насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникнали спорове. В случай, че Клиентът не желае да ползва този способ или не е удовлетворен от отговора на „Марфил Бийч“ ЕООД, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисия за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата Политика за поверителност положения се прилагат Общите условия и общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата Политика на поверителност не води до недействителност на някоя от останалите разпоредби, нито пък на Политиката на поверителност в нейната цялост.